национално знаме

Националното знаме на България и неговото значение

Българският флаг

Детските игри, често са толкова обучителни, колкото са и забавни. Примерно, всички помним играта за знамена на държави, която има за цел да научи децата да разпознават отличителните цветове на държавите по света. Някои деца успяват да запомнят цветовете на знамената на държавите в Азия и дори в Африка. Значението на едно знаме, обаче е много по-голямо от запомнянето на цветовете му. Знамето е символ на народ, история, гордост и патриотизъм.